Đánh Thức Tội Ác - Patrick (2014)

Đánh Thức Tội Ác - Patrick (2014)

Đánh Thức Tội Ác - Patrick (2014) [trailer/https://www.youtube.com/embed/P6DAsjuEGMw] [daodien/Mark Hartley] [dienvien/Charles Dance, Rachel Griffiths, Sharni Vinson] [quocgia/Australia] [theloai/Kinh Dị] [year/2014] [thoiluong/120 Phút] [stt/Full VietSub] [sapchieu/Full HD VietSub] [nd]Phim: Sau khi giết chết mẹ mình và người yêu một vài năm trước đây, Patrick là bệnh nhân hôn mê trong phòng 15 của một bệnh viện tâm thần tư nhân. [/nd] [info]Xem Phim Đánh Thức Tội Ác - Patrick HD Vietsub mien phi - Poster Full HDXem Phim Đánh Thức Tội Ác - Patrick - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 0Xem Phim Đánh Thức Tội Ác - Patrick - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 1[/info] [id][br/VietSub] [Full|https://r2---sn-npoe7nz7.googlevideo.com/videoplayback?expire=1662082832&ei=8EIRY6zDBYKmvQTS3rKQDQ&ip=42.118.138.139&id=dd5d96a8c2ed0b13&itag=18&source=picasa&begin=0&requiressl=yes&mh=sP&mm=32&mn=sn-npoe7nz7&ms=su&mv=m&mvi=2&pl=24&sc=yes&susc=ph&app=fife&ic=0&eaua=TOInqWFCLYM&mime=video/mp4&vprv=1&prv=1&dur=5735.143&lmt=1416610918663757&mt=1662074691&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,requiressl,susc,app,ic,eaua,mime,vprv,prv,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRQIgaAo9v49wt_7Ksah9m3rDw9TwLUavokKKG_d2CO9ljaICIQDU1qRG5zZOFKw_K9oHbw7W2QH__LZ8UpebCaIYkkqr8A==&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl,sc&lsig=AG3C_xAwRQIgAlNFgtdbrJpmF327L7pJ0PCFoqW6RXuShEVrbi-TNh0CIQDV_5Q1SpAHdIx-Ys9p1g5rS2mbgNeekFwCvAe_HRbBMQ==] [/id]
Cập nhật: 06/04/2014