Quan Hệ Chung - Mutual Relations 18+ (2015)

Quan Hệ Chung - Mutual Relations 18+ (2015)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/4j3QGo4jGio] [daodien/Kim Hyeon-Bin] [dienvien/Kim Hwa-yeon,Ji Eun-seo,Park Cho-hyeon] [quocgia/Hàn Quốc,] [theloai/Tâm Lý - Tình Cảm, Hài hước,] [year/2015] [thoiluong/89 min] [stt/HD Vietsub] [sc/6.7] [imdb/https://mydramalist.com/16039-mutual-relations] [nd]Ho-kyeong, Joo-yeong và Yeon-hee là sinh viên của một trường đại học Mỹ, tất cả đều xinh đẹp và gợi cảm. Họ biết quá nhiều hoặc biết quá ít nên họ quyết định tìm những người đàn ông có thể làm hài lòng họ. Một người đàn ông gầy, từng là người mẫu khỏa thân, một người đàn ông trẻ hơn có kỹ thuật hoàn hảo và một người đàn ông rất coi trọng phụ nữ; những người này bắt đầu dự án![/nd] [info]Xem phim Quan Hệ Chung - Mutual Relations[/info] [id][br/VIP] [HD|https://short.ink/rTrq2kgDE] [HD|https://play.biphim18.com/player/hls.php?list=0&id=76888&url=QlCUI4OfoMtCBZC7FsiN2BxDSxDJEhxeUZWkw4RRcbNXatFDbL5wlYMNk7MvZ7d2eNMNqF/apRjwi913CZRF3lSMXt6TTs5ayZDv1tqgVPduXFWaQE2nx5tlg1vm] [HD|https://short.ink/GInFPNw60] [HD|https://api.phimtor.com/hydrax.php?ptor=https://short.ink/98lSkURku?logo=https://phimtor.com/storage/branding_media/mgfptHdn8ITNYvloYXyGXzQMT5OG8PWt4BWEoJx3.png] [/id]