Ai Biết Yêu - Ai Love You (2022)

Ai Biết Yêu - Ai Love You (2022)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/kVlPF24TXsM] [daodien/David Asavanond, Stephan Zlotescu] [dienvien/Mario Maurer, Pimchanok Luevisadpaibul, David Asavanond] [quocgia/Thái Lan] [theloai/Viễn Tưởng, Hài Hước, Tình Cảm] [year/2022] [thoiluong/1 giờ 35 phút] [stt/HD | VIETSUB] [sc/4.3] [imdb/https://www.imdb.com/title/tt11182810/?ref_=fn_al_tt_2] [nd]Trục trặc phần mềm khiến một chương trình AI tiên tiến phải lòng người phụ nữ trẻ, giờ nó trốn vào thân xác của một người đàn ông để cố theo đuổi cô.[/nd] [info]Xem phim AI Biết Yêu - AI Love You[/info] [id][br/SV VN] [HD|https://aa.nguonphimmoi.com/share/a2557a7b2e94197ff767970b67041697] [/id]