Cuộc Chiến Giày Gót Nhọn - Kill Heel (2022)

Cuộc Chiến Giày Gót Nhọn - Kill Heel (2022)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/veCsMgntmpM] [daodien/Noh Do Cheol] [dienvien/Kim Ha Neul, Lee Hye Young, Kim Sung Ryung] [quocgia/Hàn Quốc] [theloai/Tâm Lý] [year/2022] [thoiluong/14 Tập] [stt/Tập Cuối] [sapchieu/Full 14/14] [sc/7.5] [imdb/https://mydramalist.com/714109-kill-heel] [nd]Phim mô tả cuộc chiến khốc liệt giữa những kênh truyền hình mua sắm tại nhà. Ba người phụ nữ với ba tính cách khác nhau, nhưng ở họ có một điểm chung là khao khát được đứng trên đỉnh danh vọng của lĩnh vực này. Bởi vì lý do đó, họ không cho phép bản thân hài lòng với những gì mình đang có.[/nd] [info]Xem phim Cuộc Chiến Giày Gót Nhọn (2022) - Kill Heel[/info] [id][br/SV VN] [1|https://hd.1080phim.com/share/2b6d65b9a9445c4271ab9076ead5605a] [2|https://hd.1080phim.com/share/4f284803bd0966cc24fa8683a34afc6e] [3|https://vie.haiphim.com/share/522a9ae9a99880d39e5daec35375e999] [4|https://vie.haiphim.com/share/43baa6762fa81bb43b39c62553b2970d] [5|https://1080.hdphimonline.com/share/5adaacd4531b78ff8b5cedfe3f4d5212] [6|https://kd.hd-bophim.com/share/4ea6a546c19499318091a9df40a13181] [7|https://aa.nguonphimmoi.com/share/e32cc80bf07915058ce90722ee17bb71] [8|https://hd.1080phim.com/share/415e1af7ea95f89f4e375162b21ae38c] [9|https://aa.nguonphimmoi.com/share/b81132591828d622fc335860bffec150] [10|https://aa.nguonphimmoi.com/share/9f6f2381bc56ef668e94f6d1fb4f6309] [11|https://vie.haiphim.com/share/67c08c98984cc2bc4b9d1f0d2fe6726a] [12|https://vie.haiphim.com/share/b356e7aed7ee82589e54a466e0dca157] [13|https://hd.1080phim.com/share/33b3214d792caf311e1f00fd22b392c5] [14|https://kd.hd-bophim.com/share/52dfa8e7d62825d70fcd34c15910558c] [/id] [id][br/Thuyết Minh] [1A|https://1080.hdphimonline.com/share/0d2b7cc9dbcaf0935fd159ccfe19345d] [1B|https://1080.hdphimonline.com/share/919508b359a31b0ea6a589ee86028c1f] [2A|https://1080.hdphimonline.com/share/79a1ceaa787c9e27d921fa324d93e9dd] [2B|https://1080.hdphimonline.com/share/d99f250dd0e92c70c027007f0e78eaf2] [3A|https://1080.hdphimonline.com/share/952dcec392ca2f4667f334b1f8853370] [3B|https://1080.hdphimonline.com/share/dccf189cbe63472d0f4f5b00facfd2e1] [4A|https://1080.hdphimonline.com/share/27927ee9b8151647f19545c0fe8e78ab] [4B|https://1080.hdphimonline.com/share/3a4f2a43162106f67b1d40af656e4f5c] [5A|https://1080.hdphimonline.com/share/2da25054a079d631e04b67bb7d7b5bd6] [5B|https://1080.hdphimonline.com/share/a73d731082fabe880672f123d4b3dcfe] [6A|https://1080.hdphimonline.com/share/96c49aec2bd7b939892e5b18bc6369b1] [6B|https://1080.hdphimonline.com/share/8ee15923664a1ff58e5f7fddfdb91679] [7A|https://1080.hdphimonline.com/share/990c7ce9f046359dac66324e418e8e62] [7B|https://1080.hdphimonline.com/share/e7269f62ac39734ee9cfb1d0bd72cb06] [8A|https://1080.hdphimonline.com/share/5832b159f7b32b3d3a1aa9343dbb994b] [8B|https://1080.hdphimonline.com/share/aa59dfe9cea81f87553c5d9f1046a84f] [9A|https://1080.hdphimonline.com/share/f428ed8209a04774dd294d6dc12ae201] [9B|https://1080.hdphimonline.com/share/0c9aecd2692cfe28067bb0eba9ae409a] [10A|https://1080.hdphimonline.com/share/ef6f4e4fca9990a2896ea9cdf70fbe98] [10B|https://1080.hdphimonline.com/share/e52265108325dab81ab318b51c5c83a1] [11A|https://1080.hdphimonline.com/share/f335bf480fd91007c3c81a67a1dd4294] [11B|https://1080.hdphimonline.com/share/2320cc311e948c73c192f8b63d1ffab1] [12A|https://1080.hdphimonline.com/share/f5d5a9d3f41d573a4dd241b0476c7910] [12B|https://1080.hdphimonline.com/share/950c011d814448023c466411a35b6c62] [13A|https://1080.hdphimonline.com/share/1899267a7cab6c98197ea43751df1c07] [13B|https://1080.hdphimonline.com/share/fa517434b82355390c5cb9831685d6a0] [14A|https://1080.hdphimonline.com/share/e6489c47ee1a4c3252b06e7ed387eb90] [14B|https://1080.hdphimonline.com/share/258d7a491108e4e48af85b904cef4654] [/id]
Cập nhật: 13/03/2022