Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết - Forecasting Love and Weather (2022)

Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết - Forecasting Love and Weather (2022)

[daodien/Cha Young Hoon] [dienvien/Park Min Young, Song Kang, Yoon Bak] [quocgia/Hàn Quốc] [theloai/Phim Bộ, Phim Hài Hước, Phim Tâm Lý] [year/2022] [thoiluong/60 phút/ tập] [sc/7.7] [imdb/https://www.imdb.com/title/tt15140592/?ref_=fn_al_tt_1] [nd]Dự báo tình yêu và thời tiết là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc do Cha Young-hoon đạo diễn và có sự tham gia diễn xuất của Park Min-young, Song Kang, Yoon Park và Yura. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của những người làm việc trong Cục Khí tượng Hàn Quốc, và cuộc sống hàng ngày của họ trong văn phòng. Tại một dịch vụ thời tiết quốc gia, tình yêu cũng khó đoán như chuyện mưa nắng đối với một nhân viên dự báo thời tiết siêng năng và anh đồng nghiệp phóng khoáng.[/nd] [info]Xem phim Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết - Forecasting Love and Weather[/info] [id][br/SV OK] [1|https://www.ok.ru/videoembed/3337936374443?autoplay=1] [2|https://www.ok.ru/videoembed/3348305808043?autoplay=1] [3|https://www.ok.ru/videoembed/3377731209899?autoplay=1] [4|https://www.ok.ru/videoembed/3377818307243?autoplay=1] [5|https://www.ok.ru/videoembed/3389362080427?autoplay=1] [6|https://www.ok.ru/videoembed/3389362408107?autoplay=1] [7|https://www.ok.ru/videoembed/3391105403563?autoplay=1] [8|https://www.ok.ru/videoembed/3396470639275?autoplay=1] [9|https://www.ok.ru/videoembed/3406422149803?autoplay=1] [10|https://ok.ru/videoembed/3282240735941?autoplay=1] [11|https://www.ok.ru/videoembed/344204168669] [12|https://www.ok.ru/videoembed/344680425335] [13|https://www.ok.ru/videoembed/345637460650] [14|https://www.ok.ru/videoembed/345871581457] [15|https://ok.ru/videoembed/333423627744] [16 End|https://ok.ru/videoembed/368335703512] [/id] [id][br/Vietsub #1] [1|https://aa.nguonphimmoi.com/share/33e75ff09dd601bbe69f351039152189] [2|https://aa.nguonphimmoi.com/share/6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b] [3|https://1080.hdphimonline.com/share/47c163fdd17555a113d90be51ba939cc] [4|https://1080.hdphimonline.com/share/cd0973da79d301fb821f4aae71f36173] [5|https://1080.hdphimonline.com/share/56dfcaf2665b93ddeb01dfde7981c832] [6|https://1080.hdphimonline.com/share/a20f378f67e0d2904f6887dfc24ed316] [7|https://1080.hdphimonline.com/share/7e1e22a62ee38a4a0fb3e0daf5be492e] [8|https://1080.hdphimonline.com/share/cf01a4dac6d72a27e17f23c93ab036d6] [9|https://1080.hdphimonline.com/share/d9106553cc5dcab924a87b57eb707fdd] [10|https://1080.hdphimonline.com/share/fd17be0e14bb74f125868e331a111448] [11|https://hd.1080phim.com/share/393c55aea738548df743a186d15f3bef] [12|https://hd.1080phim.com/share/d860bd12ce9c026814bbdfc1c573f0f5] [13|https://aa.nguonphimmoi.com/share/15ae3b9d6286f1b2a489ea4f3f4abaed] [14|https://vie.haiphim.com/share/f8b932c70d0b2e6bf071729a4fa68dfc] [15|https://vie.haiphim.com/share/06f7c042b76e4b04f698c75b7b2777ea] [16|https://vie.haiphim.com/share/62459f4e225e2f4f196c9d42f4ad7111] [/id] [id][br/Thuyết Minh #1] [1|https://vie.haiphim.com/share/6a4445336e29a1682933b9a7a3aa06a8] [2|https://vie.haiphim.com/share/dcacc2b04bdf831ef070af1abeb61d7a] [3|https://vie.haiphim.com/share/a3f66d3a6aab9fa2ad9a6a0cfae58f98] [4|https://vie.haiphim.com/share/2c0676e88b88ce25cf400559e7f012a0] [5|https://vie.haiphim.com/share/24a2dbfe8f3ac27bfdf453dde5d26c3f] [6|https://vie.haiphim.com/share/476d47ccb574f051730e1718cdbafd93] [7|https://vie.haiphim.com/share/57ebf2a2c7d4619e727b0749502eaccb] [8|https://vie.haiphim.com/share/7d9b7f6e319f9fa90078c7c61ed9bd19] [9|https://vie.haiphim.com/share/1683c30db91283155060d1b8a7cb807a] [10|https://vie.haiphim.com/share/af5b61bece62a3ec55e911f3ce5e7857] [11|https://vie.haiphim.com/share/a8de36128c9564d44a4b6d66d602e4cd] [12|https://vie.haiphim.com/share/8010691083622c563813e1f1d85119d6] [13|https://vie.haiphim.com/share/d9ab9cc1bf456f1db82299d1226553e4] [14|https://vie.haiphim.com/share/8945e380613d55b5fc2968c42b1a58fd] [15|https://vie.haiphim.com/share/4de7729ea5daf28540ee79b3dca73d19] [16|https://vie.haiphim.com/share/62d3acf0e33805d5309154e95195fea1] [/id]