Ngự Giao Ký: Dữ Quân Sơ Tương Thức - The Blue Whisper (2022)

Ngự Giao Ký: Dữ Quân Sơ Tương Thức - The Blue Whisper (2022)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/FjR8rG5ekL0] [daodien/Chu Duệ Bân] [dienvien/Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân, Tiếu Thuận Nghiêu, Quách Hiểu Đình, Hải Nhất Thiên, Hồ Ý Hoàn] [quocgia/Trung Quốc] [theloai/Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm] [year/2022] [thoiluong/22 Tập - 45 phút / tập] [sc/8.8] [imdb/https://mydramalist.com/64085-yu-jiao-ji] [nd]Nội dung phim Ngu Giao Ky: Du Quan So Tuong Thuc - The Blue Whisper (2022): Ngự Giao Ký Dữ Quân Sơ Tương kể về Thuận Đức tiên cơ / Thuận Đức công chúa (Quách Hiểu Đình) bắt được một giao nhân (Nhậm Gia Luân), liền mang tới Vạn Hoa Cốc để tìm người thuần hóa. Nàng muốn ba điều, một là giao nhân mở miệng nói tiếng người, hai là giao nhân bỏ đuôi cá, không về biển cả nữa, ba là giao nhân phải hiến châu, thề không phản bội. Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) vốn là ngự linh sư lợi hại nhất Vạn Hoa cốc, lại rơi vào si tâm vì một giao nhân khác tộc…[/nd] [info]Xem Phim Ngự Giao Ký: Dữ Quân Sơ Tương Thức - The Blue Whisper HD Vietsub mien phi - Poster Full HDXem Phim Ngự Giao Ký: Dữ Quân Sơ Tương Thức - The Blue Whisper - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 0Xem Phim Ngự Giao Ký: Dữ Quân Sơ Tương Thức - The Blue Whisper - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 1[/info] [id][br/Vietsub #1] [1|https://kd.hd-bophim.com/share/db4db5ec58a9433419cb104eeab915c2] [2|https://kd.hd-bophim.com/share/a896144046a1b5bd6e3e034d00b4f73a] [3|https://kd.hd-bophim.com/share/45012e4d2d42c232d4d284754e19d9cf] [4|https://kd.hd-bophim.com/share/95653e801f64ca51dbadb7cbd02471ae] [5|https://kd.hd-bophim.com/share/186c9b923fc7eb4df8e7b4cfbeb234b7] [6|https://kd.hd-bophim.com/share/5b61616b138596dfa7c219db523f73a6] [7|https://kd.hd-bophim.com/share/aa7d66ed4b1c618962d406535c4d282a] [8|https://kd.hd-bophim.com/share/cc255b9a267faa3cc19c3293c5fd7c9a] [9|https://kd.hd-bophim.com/share/c30ca4400db3c72274c8ad819f688c21] [10|https://kd.hd-bophim.com/share/6e361e90ca5f9bee5b36f3d413c51842] [11|https://kd.hd-bophim.com/share/154d7da9e669c75ee317d46614381dd8] [12|https://kd.hd-bophim.com/share/e6da32eef072f987685b6eddca072d4f] [13|https://kd.hd-bophim.com/share/abc2d30d4c86f34166c321f2c65dfaa3] [14|https://kd.hd-bophim.com/share/c80bfa00454a7564c07c0559808294fa] [15|https://kd.hd-bophim.com/share/01cbec073018465086c9752e6508e0ec] [16|https://kd.hd-bophim.com/share/efcce1c8f8c7b18ffa9c63bf6a2713a7] [17|https://kd.hd-bophim.com/share/2559854e14663053f02bdfb2c3066c1d] [18|https://kd.hd-bophim.com/share/423215dae3a7a243e300638262f9242d] [19|https://kd.hd-bophim.com/share/e86698eadde4101913eaf1c8ea42c8ce] [20|https://kd.hd-bophim.com/share/553c3741e8d893fe9789a3eb8a162821] [21|https://kd.hd-bophim.com/share/24e23677d6722931c4fe84d781e8e32b] [22|https://kd.hd-bophim.com/share/52c8b8d56837155b4870fc2658b676f0] [/id]