Big Mouth - Big Mouth (2022)

Big Mouth - Big Mouth (2022)

[year/2022] [trailer/https://www.youtube.com/embed/Z3OMssCwMjA] [daodien/Oh Choong Hwan] [dienvien/Lee Jong Suk, Im Yoon Ah] [quocgia/Hàn Quốc, ] [theloai/Hành Động,Tình Cảm - Tâm Lý, ] [thoiluong/16 tập - 60 phút/tập] [sc/8.4] [imdb/https://www.imdb.com/title/tt21195490/?ref_=fn_al_tt_1] [nd]Nội dung phim Big Mouth - Big Mouth (2022): Bộ phim kể về câu chuyện của một luật sư kém hiệu quả bị cuốn vào một vụ án giết người. Để tồn tại và bảo vệ gia đình của mình, anh ta đào sâu vào một âm mưu lớn giữa các tầng lớp thượng lưu đặc quyền.[/nd] [info]Xem Phim Big Mouth - Big Mouth (2022) HD Vietsub mien phi - Poster Full HD[/info] [id][br/Vietsub #1] [1|https://kd.hd-bophim.com/share/171b3569124a791f200cd7be51be1a43] [2|https://kd.hd-bophim.com/share/b206b111781109301c0da69764842777] [3|https://kd.hd-bophim.com/share/c38cf856aaa37c92ed68f0fa57265730] [4|https://kd.hd-bophim.com/share/5e5b2d99a9a070119580c5bf49e90bb4] [5|https://hd.1080phim.com/share/9cdef155fb46f275b78d8c9eb523d7a0] [6|https://hd.1080phim.com/share/c92d9be2cd37afdf71b71194eca87614] [7|https://kd.hd-bophim.com/share/571962a69fe39e95c60ad4ba6ce2fa05] [8|https://kd.hd-bophim.com/share/1134cfb56d4c87a67f57d3bc51bd2a3f] [9|https://kd.hd-bophim.com/share/2ac5f9cb8a8e89382c2fc21937c21ae6] [10|https://kd.hd-bophim.com/share/54eaab91a094a64b34a6a5ef6b804073] [11|https://kd.hd-bophim.com/share/1facae6326242d7a0a2139b08546ec58] [12|https://kd.hd-bophim.com/share/366971226c73b87ab69e87918b9338a5] [13|https://kd.hd-bophim.com/share/b2d480a4453ebdf16df158c05281fe0a] [14|https://kd.hd-bophim.com/share/78f7a8d2193741fa2bfb74ea06e162b4] [15|https://vie.haiphim.com/share/8deb714d5a66d70cf8deac8cd3f79734] [16|https://vie.haiphim.com/share/d830f71ff178b3698996fb6614751c91] [/id] [id][br/Vietsub #2] [1|https://vie.haiphim.com/share/7377f47f95a1202ea8d330061b674dea] [2|https://vie.haiphim.com/share/6ae87b539605df13856d273cca0da569] [3|https://vie.haiphim.com/share/d7445d18d5c5ab0ce2bbd3bc67c8d9f3] [4|https://vie.haiphim.com/share/7514b3e0aba63c1dc6d14618f0d1f386] [5|https://hd.1080phim.com/share/9cdef155fb46f275b78d8c9eb523d7a0] [6|https://hd.1080phim.com/share/c92d9be2cd37afdf71b71194eca87614] [7|https://hd.1080phim.com/share/7f620f5c618aab07b864cbf7ab69974e] [8|https://hd.1080phim.com/share/c2db5ca3f8789c124affa4023764635d] [9|https://hd.1080phim.com/share/ab1513164c86afa5d30f46b482c3030a] [10|https://hd.1080phim.com/share/4eedf3f92629bc3b1a208cfaacc4b2d2] [11|https://hd.1080phim.com/share/55f333b00c3cd872e9afc52918b0fd46] [12|https://hd.1080phim.com/share/6246bbd28be0b22ff440cc5413329f36] [13|https://hd.1080phim.com/share/8e14f4de91da22108a5247cc18253a0a] [14|https://hd.1080phim.com/share/7faf67c63084cf8345243e912885f1a5] [15|https://vie.haiphim.com/share/8deb714d5a66d70cf8deac8cd3f79734] [16|https://vie.haiphim.com/share/d830f71ff178b3698996fb6614751c91] [/id]