Giây Thứ Mười Hai - The Twelfth Second (2021)

Giây Thứ Mười Hai - The Twelfth Second (2021)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/bnpsoN7eMhI] [daodien/Pan Jingcheng, Wei Yuhai] [dienvien/Ren Zhong, Wan Qian, Wu Diwen] [quocgia/Trung Quốc] [theloai/Tâm Lý, ] [year/2021] [thoiluong/37 tập - 47:49] [imdb/https://www.imdb.com/title/tt17374402/?ref_=fn_al_tt_1] [nd]Nội dung phim Giay Thu Muoi Hai - The Twelfth Second (2021): Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Sunness, vở kịch kể về câu chuyện người vợ mang thai sáu tháng của thám tử Zhao Yichen, Hu Jiaying, đột nhiên biến mất, để lại cuộc gọi mười một giây cho cảnh sát.[/nd] [info]Xem Phim Giây Thứ Mười Hai - The Twelfth Second HD Vietsub mien phi - Poster Full HDXem Phim Giây Thứ Mười Hai - The Twelfth Second - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 0Xem Phim Giây Thứ Mười Hai - The Twelfth Second - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 1[/info] [id][br/Vietsub #1] [1|https://1080.hdphimonline.com/share/147540e129e096fa91700e9db6588354] [2|https://1080.hdphimonline.com/share/b90ba83119860d7f6a6dfaab9f2aa150] [3|https://1080.hdphimonline.com/share/b052e2e0c0ad1b2d5036bd56e27d061c] [4|https://1080.hdphimonline.com/share/7e889fb76e0e07c11733550f2a6c7a5a] [5|https://1080.hdphimonline.com/share/d6cf4da5ced8580c991e16fb54faa1b6] [6|https://1080.hdphimonline.com/share/b035d6563a2adac9f822940c145263ce] [7|https://1080.hdphimonline.com/share/38087d90fe0083a5d17fef54ed2b3220] [8|https://1080.hdphimonline.com/share/8cb94e7a9661ea20b1293c589216d396] [9|https://1080.hdphimonline.com/share/f2b5e92f61b6de923b063588ee6e7c48] [10|https://1080.hdphimonline.com/share/c96c08f8bb7960e11a1239352a479053] [11|https://1080.hdphimonline.com/share/a787f02ed34fd886eb6d49e60d9c9120] [12|https://1080.hdphimonline.com/share/27d8d40b22f812a1ba6c26f8ef7df480] [13|https://1080.hdphimonline.com/share/7716d0fc31636914783865d34f6cdfd5] [14|https://1080.hdphimonline.com/share/2bf7e9e8f3f3bce1ac5212f22414aa57] [15|https://1080.hdphimonline.com/share/8526e0962a844e4a2f158d831d5fddf7] [16|https://1080.hdphimonline.com/share/9a86d531e19ec6f5937ad1373bb118bd] [17|https://1080.hdphimonline.com/share/d290dc6cabaffa37f5473eb33611607e] [18|https://1080.hdphimonline.com/share/3e6ad89fe36086fb79126e36c659f5df] [19|https://1080.hdphimonline.com/share/8e1ad7941398486f8cede7799b886b58] [20|https://1080.hdphimonline.com/share/e0640c93b05097a9380870aa06aa0df4] [21|https://1080.hdphimonline.com/share/d93591bdf7860e1e4ee2fca799911215] [22|https://1080.hdphimonline.com/share/31a262d6247f3513b19d1149102e116d] [23|https://1080.hdphimonline.com/share/b5b1d9ada94bb80609d21eecf7a2ce7a] [24|https://1080.hdphimonline.com/share/f569c3d708a7558b3049d2896d2b6ce1] [25|https://1080.hdphimonline.com/share/903356ae8ff820105d57f744c8a24396] [26|https://1080.hdphimonline.com/share/d3e8fc83b3e886a0dc2aa9845a5215bf] [27|https://1080.hdphimonline.com/share/ce016f59ecc2366a43e1c96a4774d167] [28|https://1080.hdphimonline.com/share/1343777b8ead1cef5a79b78a1a48d805] [29|https://1080.hdphimonline.com/share/2c7f9ccb5a39073e24babc3a4cb45e60] [30|https://1080.hdphimonline.com/share/0d5bd023a3ee11c7abca5b42a93c4866] [31|https://1080.hdphimonline.com/share/c6447300d99fdbf4f3f7966295b8b5be] [32|https://1080.hdphimonline.com/share/f2c3b258e9cd8ba16e18f319b3c88c66] [33|https://1080.hdphimonline.com/share/40cccad2ac57c29035a432356f3c978d] [34|https://1080.hdphimonline.com/share/da6cb383f8f9e58f2c8af88a8c0eb65e] [35|https://1080.hdphimonline.com/share/f1676935f9304b97d59b0738289d2e22] [36|https://1080.hdphimonline.com/share/672d30ab508237ac28b92c3472c56688] [37|https://1080.hdphimonline.com/share/583cf6a4542809a64ad14586ec00ebe0] [/id]
Cập nhật: 15/09/2022