Hoa Du Ký - A Korean Odyssey (2017)

Hoa Du Ký - A Korean Odyssey (2017)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/n2Y8EeHEkDE] [dienvien/Lee Seung Gi, Cha Seoung Won, Oh Yeon Seo, Lee Hong Gi, Jang Kwang, EL, Lee Se Young, Kim Seung O] [quocgia/Hàn Quốc] [theloai/Tình Cảm, Tâm Lý, Phiêu Lưu, Chính kịch, ] [year/2017] [thoiluong/20 Tập - 1g 26phút/tập] [stt/Trọn Bộ 20/20] [sapchieu/Full 20/20 Vietsub + Thuyết minh] [sc/8.0] [imdb/https://www.imdb.com/title/tt7099334/?ref_=fn_al_tt_1] [nd]Nội dung phim Hoa Du Ky - A Korean Odyssey (2017): Anh là sinh vật thần thoại ích kỉ khát khao trở nên bất khả chiến bại, nhưng ngờ đâu số phận lại rơi vào tay cô gái có khả năng nhìn thấy các sinh vật siêu nhiên.[/nd] [info]Xem Phim Hoa Du Ký - A Korean Odyssey HD Vietsub mien phi - Poster Full HDXem Phim Hoa Du Ký - A Korean Odyssey - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 1[/info] [id][br/Vietsub #1] [1A|https://hd.hdbophim.com/share/b9a25e422ba96f7572089a00b838c3f8] [1B|https://hd.hdbophim.com/share/90fd26a243f6d14c4b3df082cdc8da66] [2A|https://hd.hdbophim.com/share/5d44a2b0d85aa1a4dd3f218be6422c66] [2B|https://hd.hdbophim.com/share/34e157766f31db3d2099831d348a7933] [3A|https://hd.hdbophim.com/share/741a0099c9ac04c7bfc822caf7c7459f] [3B|https://hd.hdbophim.com/share/efdde87c66fe4e6dc73a2ab6111ca58a] [4A|https://hd.hdbophim.com/share/751f915c24612ce66dba400a86a0909b] [4B|https://hd.hdbophim.com/share/f56d8183992b6c54c92c16a8519a6e2b] [5A|https://hd.hdbophim.com/share/d556b595eef47660153b8eddebbc2b12] [5B|https://hd.hdbophim.com/share/cf77e1f8490495e9f8dedceaf372f969] [6A|https://hd.hdbophim.com/share/8c620c2faaafd489b4c45b448acac3a0] [6B|https://hd.hdbophim.com/share/6828f61cee49c7a4da0f9c1d3e03b857] [7A|https://hd.hdbophim.com/share/01922cbeae89ad4d79ab769e84e7c5da] [7B|https://hd.hdbophim.com/share/ba5451d3c91a0f982f103cdbe249bc78] [8A|https://hd.hdbophim.com/share/8ad56037830fcf5c6396aa69b1c252d0] [8B|https://hd.hdbophim.com/share/0d59701b3474225fca5563e015965886] [9A|https://hd.hdbophim.com/share/d139db6a236200b21cc7f752979132d0] [9B|https://hd.hdbophim.com/share/f752582986d70327ae2e8dd9aea7f976] [10A|https://hd.hdbophim.com/share/22f7e834551fbb0f6ea55b04889e8eb1] [11A|https://hd.hdbophim.com/share/1b72746255ef01f9d75400995c62ea12] [/id] [id][br/Thuyết Minh #1] [1A|https://1080.hdphimonline.com/share/1271475706211e282089b789f5f73b24] [1B|https://1080.hdphimonline.com/share/97ac043e24f12ce6b09bb8817efce982] [2A|https://1080.hdphimonline.com/share/7cf67a2def04352826be6914e1bb5405] [2B|https://1080.hdphimonline.com/share/c596cd46b0e3eac0e2fa9b23590a60ab] [3A|https://1080.hdphimonline.com/share/be7c20a83fb93c62352414aa58e525c2] [3B|https://1080.hdphimonline.com/share/ebd915aa666c3c541d16253342ab39c4] [4A|https://1080.hdphimonline.com/share/f501d2693c06f905f4c210b495748a79] [4B|https://1080.hdphimonline.com/share/f3678d7c62c8fb66cf6b7946dc16a20e] [5A|https://1080.hdphimonline.com/share/bf95b1669852932f77dc04f5ee405b7b] [5B|https://1080.hdphimonline.com/share/5497d34aeeed8c74dc8146b00c1ed489] [6A|https://1080.hdphimonline.com/share/c15a8669f594397efb3fa90138fffaae] [6B|https://1080.hdphimonline.com/share/2c3f3db53ca4d872f79d87ec33c8c5fd] [7A|https://1080.hdphimonline.com/share/2ed82a7e645e45584d3aabab834eef35] [7B|https://1080.hdphimonline.com/share/068bcdad6accbee0b2adc53cb82eb533] [8A|https://1080.hdphimonline.com/share/f7ae036c695ff77ff4bd82e015a2f624] [8B|https://1080.hdphimonline.com/share/0fe47dbb289a999610c8c5ab9aeb2107] [9A|https://1080.hdphimonline.com/share/5e5bd82a90466d9434c270b85ddf187c] [9B|https://1080.hdphimonline.com/share/c4caf9e04a0d4f83565449f2cce9d5d5] [10A|https://1080.hdphimonline.com/share/d348d11f7f80d82e49a05e3c2269d373] [11A|https://1080.hdphimonline.com/share/e607b9b80358410a2bcdcbc7e9978ce1] [10B|https://1080.hdphimonline.com/share/82166899aa3db47b87226f5e2abfbca7] [11B|https://1080.hdphimonline.com/share/3090f54f8d8eecd6469c3a9eb3ddb48a] [12A|https://1080.hdphimonline.com/share/0a688ad7351b2e3cfec7ee3112206e6b] [12B|https://1080.hdphimonline.com/share/f6a81a05f0dc6797d195dfb9aad909bb] [13A|https://1080.hdphimonline.com/share/aa6753f1f7962a29a43ffa397473774f] [13B|https://1080.hdphimonline.com/share/9dd3ecb6819c19341cce4399afa2c7dd] [14A|https://1080.hdphimonline.com/share/4231962b766e3f90f64fa07e4fc2d5cf] [14B|https://1080.hdphimonline.com/share/8702581b10fc44c8ee9021a967744624] [15A|https://1080.hdphimonline.com/share/cc0d9865e5284b52347fc0417b99b0c8] [15B|https://1080.hdphimonline.com/share/c50d28e81a9e22a95e30a0d1164902c2] [16A|https://1080.hdphimonline.com/share/9dfcbc9897ad8f393da9c34d4883524f] [16B|https://1080.hdphimonline.com/share/ac000c263d73c325e7ba5b3e3d2830d7] [17A|https://1080.hdphimonline.com/share/f3971ac4ef3eb040dadaeed846ac6b4e] [17B|https://1080.hdphimonline.com/share/43102e91c7b170ead9cc2f6f0a37f1af] [18A|https://1080.hdphimonline.com/share/eff273b8ff65204546e793d51f41ab68] [18B|https://1080.hdphimonline.com/share/a311dd84030f32ea6e0550b09f5869eb] [19A|https://1080.hdphimonline.com/share/637023cd299a933815015df640de25ad] [19B|https://1080.hdphimonline.com/share/2791cbf7a6b8b8c08804168ddcf1c172] [20A|https://1080.hdphimonline.com/share/854b68b3c6c3e69b52672108c5a99010] [20B|https://1080.hdphimonline.com/share/b05d931354c9f442ace4af9fe8c9a754] [/id]