Nghiệp Trong Phúc - Buang Bai Bun (2022)

Nghiệp Trong Phúc - Buang Bai Bun (2022)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/93P56nAkIYQ] [daodien/Tha Wadee Sathityuthkan] [dienvien/Sirilak Pongchoke, Kamolchanok Komoltithi, Moo Dilok Thongwattana, Big Sarut Vichitrananda, Kett Tharntup, Oh Anuchit Sapunpohng, Ohm Thitiwat Ritprasert, Tong Savitree Samipak, June Cholruedee Amornlak, Pete Thongchua] [quocgia/Thái Lan] [theloai/Tâm lý,Gia Đình - Học Đường] [year/2022] [thoiluong/44 Tập - 60 phút / tập] [sc/5.5] [imdb/https://mydramalist.com/62451-buang-bai-bun] [nd]Nội dung phim Nghiep Trong Phuc - Buang Bai Bun (2022): Dok Rak từ cô gái bình thường, bị gia đình gán nợ và trở thành vợ bé của ông chủ nhà giàu. Bước chân vào hào môn, cuộc đời cô bắt đầu là chuỗi ngày tranh giành tình yêu và tài sản. Kể cả phải chà đạp lên người khác hay làm người khác tổn thương, thì Dok Rak cũng sẵn sàng làm để đạt được mục đích của mình. Đâu sẽ là cái giá mà Dok Rak phải trả cho những gì mình gây ra?[/nd] [info]Xem Phim Nghiệp Trong Phúc - Buang Bai Bun HD Vietsub mien phi - Poster Full HDXem Phim Nghiệp Trong Phúc - Buang Bai Bun - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 0Xem Phim Nghiệp Trong Phúc - Buang Bai Bun - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 1[/info] [id][br/Vietsub #1] [1A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3ab6be46e1d6b21d59a3c3a0b9d0f6ef] [1B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/8466a2b43729c29dcd7cc0fdfa1a9e7a] [2A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/faefec47428cf9a2f0875ba9c2042a81] [2B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/9704a4fc48ae88598dcbdcdf57f3fdef] [3A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/d1359f9934ee5a75ed441ffce412a0a1] [3B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/ca6ab34959489659f8c3776aaf1f8efd] [4A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/bb1443cc31d7396bf73e7858cea114e1] [4B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/c4098249cc953bd98b54e57a1ad89d12] [5A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/110209d8fae7417509ba71ad97c17639] [5B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/ee389847678a3a9d1ce9e4ca69200d06] [6A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/e17a886efc21fa45b9dc49a17c29dcf1] [6B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/0678ca2eae02d542cc931e81b74de122] [7A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/4ff6fa96179cdc2838e8d8ce64cd10a7] [7B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3bc71faebe42e1639eb6fded38d714cd] [8A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/56dc0997d871e9177069bb472574eb29] [8B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/ddb1b62e0c8c0b8b020fb2a35cee6494] [9A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/d3e2e8f631bd9336ed25b8162aef8782] [9B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3891b14b5d8cce2fdd8dcdb4ded28f6d] [10A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/7d3e28d14440d6c07f73b7557e3d9602] [10B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/7fbe9c04f99dbfbc738ae9079740a314] [11A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/88fcf48a99a38a0ffb078d0d5762dc1b] [11B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/e531e258fe3098c3bdd707c30a687d73] [12A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/4db73860ecb5533b5a6c710341d5bbec] [12B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/07dbd9a180c7cc69cada7b982c5ae82c] [13A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/eab9c5e9815adc4c40a6557495eed6d3] [13B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3366297a637d4a3a358dfc6faad2fcf5] [14A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/30ba105754346aaf47509089d2287f2a] [14B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/80f24ef493982c552b6943f1411f7e2c] [15A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/0c29c7dca6742f69e0e4ff304365d655] [15B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/d6539d3b57159babf6a72e106beb45bd] [16A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/219e052492f4008818b8adb6366c7ed6] [16B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/58c2ac6f92a1c369e00bcb3a28af2d18] [17A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/1a37546d1929c0ff3ca32d2ddacc41a9] [17B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/251bd0442dfcc53b5a761e050f8022b8] [18A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/7d0a9bd083154d3d7f429550f7e8fd57] [18B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/20f79a5fa90c0796d2cfdbe8763dfb67] [19A|https://hd.1080phim.com/share/10ce03a1ed01077e3e289f3e53c72813] [19B|https://hd.1080phim.com/share/a92c274b8be496fb05d95033552eeddd] [20A|https://hd.1080phim.com/share/f0204e1d3ee3e4b05de4e2ddbd39e076] [20B|https://hd.1080phim.com/share/9023effe3c16b0477df9b93e26d57e2c] [21A|https://hd.1080phim.com/share/9922f5774d88b203c4ec0fdd26616899] [21B|https://hd.1080phim.com/share/3fd60983292458bf7dee75f12d5e9e05] [22A|https://hd.1080phim.com/share/fc325d4b598aaede18b53dca4ecfcb9c] [22B|https://hd.1080phim.com/share/b8af7d0fbf094517781e0382102d7b27] [23A|https://kd.hd-bophim.com/share/22bb543b251c39ccdad8063d486987bb] [23B|https://kd.hd-bophim.com/share/b4b758962f17808746e9bb832a6fa4b8] [24A|https://kd.hd-bophim.com/share/eca336bc46296c1aced239fbfb803b5c] [24B|https://kd.hd-bophim.com/share/39d0a8908fbe6c18039ea8227f827023] [25A|https://kd.hd-bophim.com/share/398410ece9d7343091093a2a7f8ee381] [25B|https://kd.hd-bophim.com/share/4d215ab7508a3e089af43fb605dd27d1] [26A|https://hd.1080phim.com/share/f1b8b7b3ceb65c188dcdc0851634cadf] [26B|https://hd.1080phim.com/share/c600b4b49faa3a2a165242e90ca21ac3] [27A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/d4e879aca51d48e0feba3112f0d1b8cd] [27B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/0079e3e6d496ad07cee7fd63d3d7c9b2] [28A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/bafd4215ef527cf0e0b2f843ce2ee763] [28B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/9990b876c04ba1532bf63a8944989828] [29A|https://hd.1080phim.com/share/4150d6a4725ff1484640c9d2e458a429] [29B|https://hd.1080phim.com/share/ebf99bb5df6533b6dd9180a59034698d] [30A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3d97f1b344219f59ac743f43681a5190] [30B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/5dc86332c108bc63cafa5c4ea0d34ae1] [31A|https://kd.hd-bophim.com/share/346401548fda241720bfad6c7f671255] [31B|https://kd.hd-bophim.com/share/066ca7bf90807fcd8e4f1eaef4e4e8f7] [32A|https://kd.hd-bophim.com/share/033522d9bdf796d13c4b594cbdf03184] [32B|https://kd.hd-bophim.com/share/24cceab7ffc1118f5daaace13c670885] [33A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/c9bd2d5f2fb6cea41198dc6a2f817331] [33B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/4479d4f0fe2b922b8ab8875c429c0a72] [34A|https://kd.hd-bophim.com/share/8eb51d0a68e9373df41f88e5b551d4a3] [34B|https://kd.hd-bophim.com/share/f571b230f35658c8bd8c6348021e0b53] [35A|https://kd.hd-bophim.com/share/b55796d2dc2cb0c9aff4cf90d42f5887] [35B|https://kd.hd-bophim.com/share/646c9941d7fb1bc793a7929328ae3f2f] [36A|https://kd.hd-bophim.com/share/5d9a8bf41762edc791eb6d353d7772b1] [36B|https://kd.hd-bophim.com/share/e6eb49c63548fd56f34508d1a0c3b37b] [37A|https://kd.hd-bophim.com/share/418b5015d870b2632c0840039bfec155] [37B|https://kd.hd-bophim.com/share/cc823b8f1c307b292c42b8d70c7a1714] [38A|https://kd.hd-bophim.com/share/7c63a554c36ea63c77723a472b7ca20f] [38B|https://kd.hd-bophim.com/share/d880e783834172e5ebd1868d84463d93] [39A|https://kd.hd-bophim.com/share/7d50c67063c0736612686f397a294fa4] [39B|https://kd.hd-bophim.com/share/366c97caa1e66d39a0c21edb8fdc9caf] [40A|https://kd.hd-bophim.com/share/1b8e84dcae97ad25234484e38615c570] [40B|https://kd.hd-bophim.com/share/94d2a3c6dd19337f2511cdf8b4bf907e] [41A|https://aa.nguonphimmoi.com/share/8c94b394185ade7ac254ec3a525d1f85] [41B|https://aa.nguonphimmoi.com/share/50959eee56aa5f4695971b375b69354f] [42A|https://kd.hd-bophim.com/share/fadb05d5189a7da64138023a4e807b45] [42B|https://kd.hd-bophim.com/share/76e2d26f0496e090a9ad7d94c3128e2a] [43A|https://kd.hd-bophim.com/share/ea9416ea03a73c0167c0e4a0063d9c14] [43B|https://kd.hd-bophim.com/share/2794f1ac7a5d4610b2694d8ab3227b8f] [44A|https://kd.hd-bophim.com/share/fc9e5c39356354a60d33ca59499913ca] [44B|https://kd.hd-bophim.com/share/a5f2b2528bd068e1643b5ec310cd5d8c] [/id] [id][br/Thuyết Minh #1] [1A|https://1080.hdphimonline.com/share/8505785391a374b0d4f3b0e05b8f42c2] [1B|https://1080.hdphimonline.com/share/c754f5d09de891bf9429e3a39af69ab6] [2A|https://1080.hdphimonline.com/share/7ffd8ebf0f316956c827375501307e10] [2B|https://1080.hdphimonline.com/share/954f36b80ed21a866f1d1f4644d2ce50] [3A|https://1080.hdphimonline.com/share/f883e0d24a78b0f05da41c6dab3c54bb] [3B|https://1080.hdphimonline.com/share/76b71cfebcc527cb7357246d9c4ff726] [4A|https://1080.hdphimonline.com/share/50f0a48e0c1f60f822f218c3e419d1a4] [4B|https://1080.hdphimonline.com/share/a59aff30810b066bbe31d1fae79596af] [5A|https://1080.hdphimonline.com/share/8385583a61497aa5d15857e068482a65] [5B|https://1080.hdphimonline.com/share/f9148ba9f7fe304fd171caff200636ab] [6A|https://1080.hdphimonline.com/share/768d0716be8a5566cc4f04717e209a22] [6B|https://1080.hdphimonline.com/share/d7f79e4ae177cbfeb8cacea78283c327] [7A|https://1080.hdphimonline.com/share/4297ef5f39f4aeb86d80ec9744cd2990] [7B|https://1080.hdphimonline.com/share/cb4342a6105501a33df7163f7c84bf26] [8A|https://1080.hdphimonline.com/share/682729665dc6ec09884880147d77fa1f] [8B|https://1080.hdphimonline.com/share/4e12a64387b9e833d5a82b5ce26b4a50] [9A|https://1080.hdphimonline.com/share/e2466f2ce14a80753db5a8dce2f24a52] [9B|https://1080.hdphimonline.com/share/f1f49699d5abb3a62e57c6541770b65d] [10A|https://1080.hdphimonline.com/share/71dd874ff78e42aa8050469380bea669] [10B|https://1080.hdphimonline.com/share/7fbaa471e85a13aada114a4b1065215a] [11A|https://1080.hdphimonline.com/share/0a69873505351b9ef0f5f8dec2752e0b] [11B|https://1080.hdphimonline.com/share/f3da4e93ad137dbe17a730562563cf9d] [12A|https://1080.hdphimonline.com/share/78d7ed505d7e3ea21b2479fa7c1503d8] [12B|https://1080.hdphimonline.com/share/17f00313cb01a0134a5feaec493f088c] [13A|https://1080.hdphimonline.com/share/3a5a64a567a75090add692e2a4377e8d] [13B|https://1080.hdphimonline.com/share/5be5a7506bfc5ce83afa8354f9ac5fff] [14A|https://1080.hdphimonline.com/share/2d0773fd1353e5bcc2baca60eff83a98] [14B|https://1080.hdphimonline.com/share/fed5f9554346ac74550943df6a7e5eb9] [15A|https://1080.hdphimonline.com/share/720644a647b6f328b7975e16a4bfb385] [15B|https://1080.hdphimonline.com/share/80f36a558ab7295d37bc67fbb7737963] [16A|https://1080.hdphimonline.com/share/58589b2f5ef1c0bbfdcd09c6fb0b47b7] [16B|https://1080.hdphimonline.com/share/7663416bc80da19bd0bb21d16003b0f0] [17A|https://1080.hdphimonline.com/share/33f68c58d409a7d8a1524d062a44b5d8] [17B|https://1080.hdphimonline.com/share/446ab7a488ccf908a4c77b219eaffed5] [18A|https://1080.hdphimonline.com/share/2d69a2b7a27852c89b6bcafc83d1ec72] [18B|https://1080.hdphimonline.com/share/10e64da97df296012bccffbd03474c1e] [19A|https://1080.hdphimonline.com/share/5fa5ca950fb704c977027ddfc2ee7e3f] [19B|https://1080.hdphimonline.com/share/0f7521a9b9e2084f08cf6adf4cdd8c21] [20A|https://1080.hdphimonline.com/share/b2e65e738c327d1a8c3c27092d00b6c1] [20B|https://1080.hdphimonline.com/share/ddaf8b7602e9011c04f95ad0bdf57c8f] [21A|https://1080.hdphimonline.com/share/4c5637327b218329fb37b0c97223fff2] [21B|https://1080.hdphimonline.com/share/9b35d1de15050fd1b8e1be886fe6f22b] [22A|https://1080.hdphimonline.com/share/1f3a4f7715b9fd855595b4836101ec30] [22B|https://1080.hdphimonline.com/share/cf37368a5897a76478650a7eea56cfc1] [23A|https://1080.hdphimonline.com/share/50af2a04ae2938f4c8c90e1d37968dc1] [23B|https://1080.hdphimonline.com/share/eaac424dcec03df14c2f5f946c128de4] [24A|https://1080.hdphimonline.com/share/253491938bb22e1044113ffca7e322ee] [24B|https://1080.hdphimonline.com/share/6eab0ae583645029c67f0c234c532874] [25A|https://1080.hdphimonline.com/share/9bf521d44fb17b1abc961ebc08c28de0] [25B|https://1080.hdphimonline.com/share/47026a9738cc32d4dab7475daa0c050d] [26A|https://1080.hdphimonline.com/share/9a3f34a2d6ad7dcd61c116f52e398d81] [26B|https://1080.hdphimonline.com/share/62b257077af83f9950f299b97d065b18] [27A|https://1080.hdphimonline.com/share/d0cb585eaef137198df8cb5519828d2a] [27B|https://1080.hdphimonline.com/share/2e904afa80a8ca949f187f64ff2d15b2] [28A|https://1080.hdphimonline.com/share/cb01a90256508ed990fe50e3562d0983] [28B|https://1080.hdphimonline.com/share/2281e4a23a72c3c35c20b9c18a6825d8] [29A|https://1080.hdphimonline.com/share/b582ae3b7d27e40aa2b604c52d6c5613] [29B|https://1080.hdphimonline.com/share/476aa20902eb65e167d44ea8384aca04] [30A|https://1080.hdphimonline.com/share/c56aa2102f060ad7471fbefe5e296c92] [30B|https://1080.hdphimonline.com/share/45fe956e79b231a0fad4a5f65feb82e0] [31A|https://1080.hdphimonline.com/share/b39ac02ff5021fed10cb9988a23d5d02] [31B|https://1080.hdphimonline.com/share/a35c2cf55c09b79ef3d5b359f0a2cb91] [32A|https://1080.hdphimonline.com/share/740c87068ac89f325b63a9dbeed2885b] [32B|https://1080.hdphimonline.com/share/0ec14948e088cd74e70ad82de1128b3b] [33A|https://1080.hdphimonline.com/share/07c42ce3e98e0db4ff14b35b32d870a8] [33B|https://1080.hdphimonline.com/share/8b56c8b87edf9345d07cf9c20f418a1f] [34A|https://1080.hdphimonline.com/share/b3d2a9a2985c5a32c669cc33c885e6c8] [34B|https://1080.hdphimonline.com/share/cabe9e1b214ce57538a20ca6688a8ee0] [35A|https://1080.hdphimonline.com/share/bd689c29167187a5b0a27f7be2c915b5] [35B|https://1080.hdphimonline.com/share/98d27eaef365d1710da5106ffbabf73c] [36A|https://1080.hdphimonline.com/share/48566ed0fe86539f5d9b227667e4260b] [36B|https://1080.hdphimonline.com/share/a470e5d8260b6c1c1c3b2a65fa2b6676] [37A|https://1080.hdphimonline.com/share/57c0ef6ca5eb27bf4dd7ff5bc1ba7d0d] [37B|https://1080.hdphimonline.com/share/9c8001602e98208ef4e8d1bbf79fee65] [38A|https://1080.hdphimonline.com/share/eca85870ec8b6d70a888d143988d8a4b] [38B|https://1080.hdphimonline.com/share/874121fee1d3bebea38815d169d47848] [39A|https://1080.hdphimonline.com/share/7faae67aa3cb2e3cbc3d5f3f12fe809c] [39B|https://1080.hdphimonline.com/share/5663d2a1636db83b6d96c952783ab77b] [40A|https://1080.hdphimonline.com/share/5ed9dcf3d3d3dd8712866e81ddeaa03d] [40B|https://1080.hdphimonline.com/share/5d599fc8f46d75efc30d93e0c500bf6f] [41A|https://1080.hdphimonline.com/share/56bc2ffafe5268122fb8c00807dea91f] [41B|https://1080.hdphimonline.com/share/c0bf581dc5c2abecaf2385d8845f0c91] [42A|https://1080.hdphimonline.com/share/34ce78b239697c8e7bacce545b6bdd02] [42B|https://1080.hdphimonline.com/share/5201cbd6db576cc8e0fb564b6ff44ff2] [43A|https://1080.hdphimonline.com/share/86113dc59e768c1d1a462f18a5d458a0] [43B|https://1080.hdphimonline.com/share/95d40515d78b92d75f485224d51a7ea6] [44A|https://1080.hdphimonline.com/share/d42f619034d73616dabde1ed098739c2] [44B|https://1080.hdphimonline.com/share/af6e8730844faa627625a6c3fa98f0fc] [/id]