Lâu Đài Tham Vọng - Sky Castle (2018)

Lâu Đài Tham Vọng - Sky Castle (2018)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/P6coIgyV9e0] [daodien/Zhao Xian Zhuo] [dienvien/염정아, Lee Tae Ran, Yoon Se A, 吳娜拉, Jin Rui Heng] [quocgia/Hàn Quốc] [theloai/Tâm Lý, ] [year/2018] [thoiluong/20 - 1H7M50S] [sc/8.6] [imdb/https://www.imdb.com/title/tt9151274/?ref_=fn_al_tt_1] [nd]Nội dung phim Lau Dai Tham Vong - Sky Castle (2018): Câu chuyện kể về một nhóm phu nhân sống trong \"Sky Castle\" dành cho giới thượng lưu Hàn Quốc, khát vọng phò tá sự nghiệp của chồng và bồi dưỡng con cái trở thành quý tộc thế hệ thứ hai.[/nd] [info]Xem Phim Lâu Đài Tham Vọng - Sky Castle HD Vietsub mien phi - Poster Full HDXem Phim Lâu Đài Tham Vọng - Sky Castle - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 1[/info] [id][br/Vietsub #1] [1|https://aa.nguonphimmoi.com/share/569ff987c643b4bedf504efda8f786c2] [2|https://aa.nguonphimmoi.com/share/37d7902cb2d3de686e497e31624d82e0] [3|https://aa.nguonphimmoi.com/share/c4c455df3c54f292ae22f6791fd2553e] [4|https://aa.nguonphimmoi.com/share/e3b80d30a727c738f3cff0941f6bc55a] [5|https://aa.nguonphimmoi.com/share/4c4c937b67cc8d785cea1e42ccea185c] [6|https://aa.nguonphimmoi.com/share/8fd7f981e10b41330b618129afcaab2d] [7|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3f68928ec5b6fae14708854b8fd0cf08] [8|https://aa.nguonphimmoi.com/share/5a378f8490c8d6af8647a753812f6e31] [9|https://aa.nguonphimmoi.com/share/593906af0d138e69f49d251d3e7cbed0] [10|https://aa.nguonphimmoi.com/share/fef6f971605336724b5e6c0c12dc2534] [11|https://aa.nguonphimmoi.com/share/8d2a5f7d4afa5d0530789d3066945330] [12|https://aa.nguonphimmoi.com/share/5218f316b3f85b751c613a06aa18010d] [13|https://aa.nguonphimmoi.com/share/ac2a728f9f17b5d860b6dabd80a5162f] [14|https://aa.nguonphimmoi.com/share/b075703bbe07a50ddcccfaac424bb6d9] [15|https://aa.nguonphimmoi.com/share/da54dd5a0398011cdfa50d559c2c0ef8] [16|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3ba9af181751761d3b387f74ded2d783] [17|https://aa.nguonphimmoi.com/share/3bd8fdb090f1f5eb66a00c84dbc5ad51] [18|https://aa.nguonphimmoi.com/share/5eed6c6e569d984796ebca9c1169451e] [19|https://aa.nguonphimmoi.com/share/a70dab11c90d06b809d0be230731762a] [20|https://aa.nguonphimmoi.com/share/30f48cd3c7e73511070b95ee0a884c23] [/id]
Cập nhật: 03/11/2022